Waarom Dag1 coacht?

Dag1 werkt inmiddels ruim vijf jaar met haar eigen coach. Ingrid de Graaf, oprichter van Dag1; “Coaching door Sarah van den Born heeft bij Dag1 medewerkers opgeleverd, die meer in balans zijn. Onze collega’s hebben meer kennis over zichzelf en weten beter waar hun talenten liggen en hoe zij deze uitnutten. Door zichzelf beter te kennen, hebben zij geleerd welke rol zij in een samenwerking kunnen nemen en werken effectiever naar een resultaat toe. Dit betekent uiteindelijk een kostenbesparing, maar ook een grotere verantwoordelijkheid/betrokkenheid, die weer leidt tot een beter resultaat. Het effect van coaching is moeilijk meetbaar in cijfers. Toch draagt coaching in houding en gedrag bij aan onze missie; Werken met plezier! Werken met plezier is waar wij voor staan, dit gunnen wij iedereen in Nederland.”

Wanneer coaching?

Er hoeft niets met een medewerker aan de “hand” te zijn om toch een coach in te schakelen. Coaching helpt in persoonlijke groei en kan een leerzaam traject zijn om op een andere manier te ontwikkelen, dan alleen op vaardigheden. Dit is de reden dat coaching ook vaak door werkgevers vanuit een scholingsbudget kan worden vergoed.

Natuurlijk zijn er ook signalen die je bij een medewerker herkent, waardoor het wel raadzaam is om direct een coach in te schakelen. Een coach heeft vaak een preventieve werking. Er is nog ruimte om het te veranderen als je op tijd begint. Coaching is een laagdrempelige en toegankelijke manier om in gesprek te gaan. Wat kan je opvallen aan een medewerker?

 • Kan minder goed omgaan met veranderingen.
 • Gedraagt zich onzeker, onverschillig of zelfs negatief.
 • Heeft minder motivatie/betrokkenheid bij het werk en bedrijf.
 • Is regelmatig ziek of afwezig.
 • Is moe of kan zich minder goed concentreren.
 • Ervaart hoge werkdruk of stress.
 • Is minder productief of kan niet zelfstandig zijn of haar draai vinden.
 • Heeft moeite met de situatie te accepteren (thuiswerken of juist weer naar kantoor komen).

Wat levert het op?

 • Het verhoogt de motivatie en stimuleert eigen verantwoordelijkheid.
 • Het verhoogt de productiviteit.
 • Het verlaagt verzuim en/of verloop.

Kosten

De kosten bedragen € 850 exclusief reiskosten en BTW voor een volledig coachingstraject.

Door de overheid zijn er subsidies beschikbaar gesteld. Coaching kan onder de inspanningsverplichting vallen die werkgevers hebben, zodra zij gebruik maken van de NOW regeling.

Hoe werkt het?

In maximaal 6 sessies gaat onze coach in gesprek met de medewerker. Samen stellen zij een doel op. Wat wil de medewerker met dit coachingstraject bereiken? Dit doel bepaalt de medewerker zelf en de coach begeleidt dit o.a. met technieken. Coaching is snel effectief. Na enkele sessies worden er al patronen zichtbaar. De verandering komt echt vanuit de medewerker, waardoor er een echte gedragsverandering te zien is. Coaching richt zich op hetgeen hier en nu. Hierdoor is het mogelijk om snel resultaat te zien. De coachsessies duren 60 minuten en kunnen plaatsvinden op jouw kantoor of op locatie bij Dag1.
Ik ben