Dag1 B.V. (Kamer van Koophandel: KvK 67497551), hierna te noemen Dag1 B.V., verleent u hierbij toegang tot www.dag1.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Dag1 B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Dag1 B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden dienstverlening wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dag1 B.V..
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dag1 B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Zie ook onze privacy statement.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dag1 B.V..
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dag1 B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Ik ben