Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn mede gebaseerd op de algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zoals deze op 21 oktober 2005 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer DS 40538398. Daarnaast bevatten deze algemene voorwaarden een aantal aanvullende bepalingen.

Ik ben